Jauniešu dievkalpojums

25.februāra sabatā dievkalpojums bija īpašs, jo pirmo reizi dievkalpojumu organizēja un vadīja draudzes jaunieši. Jaunieši bija parūpējušies, lai dievkalpojums atšķirtos no ierastā dievkalpojuma, to bagātinot ar skaistām, mūsu Glābējam veltītām dziesmām. Tās izpildīja ne tikai paši draudzes jaunieši, bet arī bija uzaicināti jauniešu draugi – koris no Talsu Kristīgās skolas. Tas dievkalpojumu padarīja par dzīvu un sirsnīgu, katra sirds tikai uzrunāta un iepriecināta. Dievkalpojumu papildināja liecības, kuras patiešām uzrunāja un ikvienu stiprināja ticības ceļā. Jaunieši stāstīja par to, cik brīnišķīgi un neticami Dievs spēj mainīt dzīves, apstākļus, notikumus un arī mūs pašus.

Jauku svētrunu bija sagatavojis jauniešu vadītājs Juris. Tai vajadzēja uzrunāt ikkatru, kas ir maldījies savos dzīves ceļos un galu galā nonācis pie Dieva un sapratis, ka viss pārējais ir bezvērtīgs un gaistošs. Tikai dzīvei ar Dievu ir vērtība.

Visi pamanīja, ka šis dievkalpojums bija atšķirīgs, taču visiem ļoti patika un jaunieši uzklausīja tikai atzinīgus vārdus. Tikai ar Dieva vadību un žēlastību jauniešiem patiešām viss izdevās.

Kategorijas: Jaunieši. Ielieciet grāmatzīmi permalink.

Leave a Reply