Kontaktinformācija

  • Draudzes mācītājs: Tālivaldis Vilnis
    tālr. 6322-4297, mob. 29190406
    e-pasts talis.vilnis@gmail.com
  • Draudzes vecākais: Ilmārs Brikšis, mob. 2684-6499.

Informācija par dievkalpojumiem, Sv. Vakarēdienu,
Bībeles stundām un kristībām šeit.

Mūsu adrese:
Septītās dienas Adventistu Baznīcas Talsu draudze
Krievraga iela 3
Talsi, LV-3200
Latvija


View Larger Map

Leave a Reply