Par draudzi

Talsos adventistu vēsts pirmo reizi atskanēja 20. gadsimta sākumā. Draudze ir bijusi ļoti aktīvi visā tās pastāvēšanas laikā. Padomju gados draudze dievkalpojumiem izmantoja viesmīlīgās baptistu Talsu baznīcas telpas. 1998. gadā adventistu draudze uzbūvēja savu dievnamu Krievraga ielā 3. Dievkalpojuma telpas ir ļoti jaukas un mājīgas. Mīļi aicinām visus, kas grib iepazīt Bībeli un Dievu.

No 2005. gada draudzē kalpo mācītājs Tālivaldis Vilnis

Par Adventistu Baznīcu:
Septītās dienas Adventistu Baznīca ir strauji augoša pasaulplaša protestantiskā novirziena kristīgā Baznīca, kas apvieno aptuveni 18 miljonus ticīgo vairāk nekā 200 pasaules valstīs. Adventistu Baznīca aicina uz personīgu, glābjošu attiecību izveidošanu ar mūsu Kungu Jēzu Kristu, sagatavošanos Viņa otrajai atnākšanai, mūsu dzīves saskaņošanu ar Dieva gribu, kāda tā atklāta Vecās un Jaunās Derības rakstos, un veselīgu dzīvesveidu, uzsverot visu cilvēka dzīves jomu vienotību Dieva pagodināšanā.

Kopš 2008. gada 1. maija Septītās dienas Adventistu Baznīca Latvijā ir atzīta par tradicionālu kristīgo konfesiju.

Leave a Reply